אייקון וואטסאפ

S.A.T

ה- (S.A.T (Systemtic Approach to Tasting היא שיטת טעימה ייחודית שפותחה על ידי WSET, בית הספר המוביל בעולם ליין ואלכוהול,
הפועל בלמעלה מ-80 מדינות בעולם.

 

שיטת טעימה זו, הנהוגה ברחבי העולם, הנה מקצועית, שיטתית ולוגית.
בחינתו השיטתית של היין או המשקה האלכוהולי על פי פרמטרים מוגדרים, מאפשרת להגיע למסקנה אובייקטיבית לגבי טיבו ואיכותו.

לימוד השיטה מעמיק עם ההתקדמות בקורסים השונים.

 

 

®WSET Level 2 Systematic Approach to Tasting Wine

 

WSET Level 3 Systematic Approach to Tasting Wine®