top of page
הצהרת נגישות – אתר "W Wine School״

W Wine School שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. 
 

רמת הנגישות

 1. אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

 2. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA. 

 3. תקן ישראלי זה הינו זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בהנגשת אתרים W3C- מסמך WCAG 2.0 .

תיקונים והתאמות שבוצעו

 1. ההתאמות מותאמות לתצוגה במרבית הדפדפנים וכן לשימוש בטלפון סלולרי. 

 2. בין היתר, באמצעות התוסף, המשתמש יוכל להשתמש בתוספים כדלקמן:

 • הדגשת קישורים באתר;

 • ניגודיות צבעים באתר;

 • הגדלת הטקסט;

 • ריווח הטקסט;

 • סמן מוגדל;

 • יישור הטקסט;

 • גופן קריא;

 • ועוד, כפי שמפורט בתוסף באתר.

החרגות

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות.

פרטי אחראי נגישות

שם: זהר גורדון;

אימייל: hello@gmail.co.il;

טלפון: 072-3951157.

יצירת קשר

 1. נשמח לתת מענה לכל טענה בנוגע לנושאי הנגישות.

 2. על מנת שנוכל להתייחס לטענה נודה על פנייה רחבה ככל שניתן הכוללת את תיאור הבעיה, את הדפדפן בו השתמשתם, את העמוד שבו ניסיתם לבצע פעולה שלא צלחה וכיוצ"ב.

 3. את הפנייה ניתן לעשות באמצעים הבאים:

כתובת: שוקן 23, תל אביב;

טלפון: 072-3951157;

דוא"ל:  hello@wset.co.il

עדכון אחרון: מאי 2023.

bottom of page