top of page
עומר בשה

עומר בשה

מרצה ללימודי בירה

בוגר WSET Level 2 בבירה.

מתעסק בבירה כ-15 שנים.

דוקטור לביוכימיה, שופט בירה בדרגת רב-אמן ב-BJCP ובעברו נציג אירופה, מזרח תיכון ואפריקה בבורד הארגון.

סיסרון מוסמך, שופט תמד וסיידר מוסמך וחבר באקדמיה לגבינה של אנגליה.

משמש כשופט במגוון תחרויות בירה בינלאומיות.

bottom of page